Bouwgrond 's-Heerenhoek

In het plan De Blikken 2 - fase 2 zijn nog gemeentelijke kavels vrij.

In dit plan zijn de volgende gemeentelijke kavels vrij:

Kavels 118, 95, 96, 98, 99, 101(optie), 102, 104, 105 (optie), 106 t/m 108 (108 optie)

De prijs van de kavels 118 en 98 is € 200,-- per m2 excl. B.T.W. 

De prijs van de kavels 99, 101, 102, 104 en 105 t/m 108 is € 185,-- per m2 excl. B.T.W.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over de gemeentelijke kavels kunt u contact opnemen met Gemeente Borsele, Team Ruimtelijke Ontwikkeling , mevrouw L.Schroevers-Davidse M 06-25 38 48 68 (bereikbaar maandag t/m donderdag) of via cschroevers-davidse@borsele.nl of bouwgrond@borsele.nl.

Door een ontwikkelaar worden ook kavels bebouwd met o.a. 2/1 kappers, 3/1 kappers (kavels 109 en 117) en levensloopbestendige platte 2/1 kappers (kavels 100 en 103). De levensloopbestendige woningen worden gebouwd aan de Boonmanstraat en de 2/1 kappers en 3/1 kappers aan de Raasstraat.

Meer informatie over deze woningen kunt u vinden op de website van de ontwikkelaar: www.blouberg.nl

De verkopend makelaar voor deze woningen van de ontwikkelaar is Faasse Fermont, mevrouw Irena Mohr, tel. 0118- 727000