Briefadres

Algemeen

Heeft u geen vast woonadres in Nederland? Dan kunt u bij hoge uitzondering een briefadres aanvragen. U schrijft zich dan tijdelijk in op het adres van iemand anders of van een instelling. Hier ontvangt u dan uw post.

Wanneer mag u briefadres aanvragen?

Redenen voor een briefadres zijn:

 • het ontbreken van een woonadres vanwege:
  • dak- of thuisloosheid;
  • korte overbrugging tussen twee woonadressen;
  • de uitoefening van een ambulant beroep;
  • kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd;
  • korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;
  • het behoren tot een kwetsbare groep, zoals verwarde personen;
  • langdurig vermiste persoon;
 • verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);
 • verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4 van de Wet BRP,  bijvoorbeeld een verzorgingstehuis;
 • verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de Wet BRP).

Let op!
De gemeente beslist of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Hoe vraagt u een briefadres aan?

 • Een briefadres vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Maak hiervoor online een afspraak. 
 • U en de briefadresgever moeten samen naar de balie van het gemeentehuis komen. Hier vullen jullie beiden een verklaring in waarom u wilt verhuizen naar een briefadres.
 • Hierna wordt u aanvraag beoordeeld, binnen vier weken ontvangt u bericht over uw verhuizing.

Wie kan een briefadres aanvragen?

De volgende personen mogen een briefadres aanvragen:

 • De betrokkene zelf (diegene die geen woonadres heeft of in een instelling gaat wonen)
 • Ouders, voogden en verzorgers van kinderen tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

In de volgende gevallen mag iemand anders uw briefadres aanvragen:

 • Wanneer u uw partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) schriftelijk machtigt, kan hij/zij een briefadres voor u aanvragen.
 • Wanneer u uw meerderjarige kind(eren) schriftelijk machtigt, kan hij/zij een briefadres voor u aanvragen.
 • Elke meerderjarige persoon die u schriftelijke machtigt, mag voor u een briefadres aanvragen.

Wat heeft u nodig om een briefadres aan te vragen?

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Let erop dat u samen met de briefadresgever aan de balie komt. De briefadresgever moet zich ook kunnen legitimeren. 
 • Bent u opzoek naar een woning? Neem dan ook bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u staat ingeschreven voor een nieuwe woning of dat u gereageerd heeft op een woning.

Goed om te weten

 • Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.
 • De instelling of persoon van wie het adres is waar u zich op inschrijft, noemen we de briefadres gever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat de post die u krijgt van de overheid ook bij u terecht komt. Denk bijvoorbeeld aan een stempas, brieven en belastingformulieren.
 • Meer informatie over een briefadres vindt u op de site van de Rijksoverheid. Kan ik mijzelf laten inschrijven op een briefadres? | Rijksoverheid.nl