Carnaval en verder NIX

“Ach joh, drink gezellig mee, het is toch Carnaval!” zullen veel pubers tijdens het carnavalsfeest horen van vrienden, familie of misschien wel van hun ouders zelf. Maar ook tijdens carnaval kunnen ouders beter consequent blijven. Hoe zorg je als ouder ervoor dat je puber zich ook tijdens carnaval aan de NIX afspraak houdt?

Alcohol is schadelijk voor pubers

Er is veel bewijs dat het drinken van alcohol slecht is voor het brein van pubers dat nog minstens tot hun 24ste volop in ontwikkeling is. Daar komt bij dat als je jong begint en veel drinkt, de kans groter is dat je later verslaafd raakt aan alcohol. Het op jonge leeftijd drinken van alcohol levert niet alleen risico’s op voor de toekomst. Pubers die drinken hebben minder controle over hun gedrag en belanden eerder in vervelende situaties zoals ongelukken, vechtpartijen en ongewenste seks.

Tips:

1. Praat er samen over

2. Maak afspraken

3. ‘Nee’ zeggen
Pubers zijn gevoelig voor groepsdruk. U kunt uw kind helpen door samen te praten en te luisteren naar wat er speelt binnen de groep. Zelfvertrouwen maakt het makkelijker om een drankje te weigeren onder druk van vrienden. Samen kunt u lastige situaties voorbereiden.

4. Geef het goede voorbeeld
Tenslotte kunt u met andere ouders praten. Ouders die samen afspraken maken over het alcoholgebruik van hun kinderen staan sterker. De kans dat kinderen met vrienden gaan drinken wordt kleiner. En geef het goede voorbeeld! Dit heeft een positief effect op het gedrag van kinderen.

Meer weten over alcohol en jongeren of hierover doorpraten? Neem dan eens een kijkje op www.laatzenietverzuipen.nl of neem contact op met ons CJG via cjg@Borsele.nl.