Centrum Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Kinderen in de gemeente Borsele moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Via het CJG kunnen ouders,  kinderen,  jongeren en professionals  alle vragen stellen over opvoeden en opgroeien. Soms is bij het gezond opgroeien en opvoeden extra ondersteuning of  hulp nodig voor de jeugdige(n) en soms ook voor het hele gezin. Dit noemen wij jeugdhulp. Ook hiervoor kunt  u terecht bij het CJG.  Het CJG werkt samen met verschillende hulpverleners in de regio en kunnen, indien nodig, zorg inzetten. Deze kernpartners bieden ondersteuning vanuit een gezamenlijke eenduidige visie, vraaggericht en zo licht mogelijk (versterken eigen netwerk van de burger staan hierin centraal).

Waar kunt u terecht?

Voor het aanvragen van hulp bij het opvoeden of opgroeien van uw kind, kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Borsele. Samen met u en eventueel uw kind, bekijken we aan welke hulp jullie behoefte hebben.  U kunt ook bellen met 0113-238315 of een mail sturen naar CJG@borsele.nl

Hoe regelen wij de zorg?

De gemeente werkt via het Centrum voor Jeugd en Gezin Borsele, met één vast aanspreekpunt voor het hele gezin. Vanuit het CJG Borsele werken we samen met zorgverleners in de regio, zodat specialistische hulp altijd beschikbaar is. Daarnaast werken we samen met andere gemeenten in de provincie Zeeland, om de zorg voor jeugd goed te regelen. Ook hebben we afspraken gemaakt voor een goede samenwerking met partners, zoals scholen, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties, wijkagenten, enzovoort. 

Complexe zorgsituaties

Voor meer complexe zorgsituaties is er in de gemeente Borsele het Verbindingsteam actief. In dit team werken verschillende (zorg- en welzijns) professionals samen aan de beste zorg en ondersteuning voor u en uw gezin. Dit doen zij altijd in overleg met u en uw gezin.