Cliëntenraad werk en inkomen

Cliëntenraad werk en inkomen

De cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen met een uitkering en in het algemeen voor alle minima in de Bevelandse gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over de kwaliteit van dienstverlening. De cliëntenraad denkt op een kritische manier mee over het minimabeleid en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies.

Vanuit iedere deelnemende gemeente heeft één cliënt zitting in de raad. Daarnaast zijn er leden namens vier maatschappelijke organisaties zoals het maatschappelijk werk en de seniorenraad. De cliëntenraad bestaat uit maximaal negen leden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van GR debevelanden.