Controle op verbouwingen

Algemeen

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Zo wordt gekeken of gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen aanwezig is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval. Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Hoe werkt een controle?

De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • gebouwen binnengaan zonder toestemming; 
  • informatie opvragen;
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken;
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

Melding maken

Denkt u dat een verbouwing niet volgens de regels gaat? Geef dit dan door aan de gemeente via: cvp@borsele.nl