Demonstratie/betoging aanmelden

Algemeen

Iedereen heeft het recht om te demonstreren voor of tegen elk onderwerp. Een demonstratie op een openbare plek (bijvoorbeeld op een plein, dijk of voor het gemeentehuis) moet u minimaal drie dagen (72 uur) van tevoren melden bij de gemeente.

Wanneer moet ik een demonstatie aanmelden?

Een demonstratie op een openbare plek (bijvoorbeeld op een plein, dijk of voor het gemeentehuis) moet u minimaal 3 dagen (72 uur) van tevoren melden bij de gemeente. Daarbij geldt wel dat het moet gaan om drie werkdagen voor de demonstratie. Dus als de demonstratie op maandag is, dan moet u dit uiterlijk de donderdag ervoor om 12.00 uur melden. Is de demonstratie op zondag, dan moet u dit uiterlijk de woensdag ervoor om 12.00 uur melden. 

Dat moet omdat de gemeente moet weten of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld maatregelen: 

  • voor de bescherming van de gezondheid;   
  • in het belang van het verkeer;
  • voor het voorkomen van wanorde.