Dorpsbossen

De gemeente Borsele heeft in een aantal kernen dorpsbossen. Dorpsbossen zijn te vinden in Borssele, Nieuwdorp en ’s Heerenhoek.  De dorpsbossen zijn bedoeld voor  recreatief gebruik, dragen bij aan de biodiversiteit, geven ’s zomers koelte en vormen een groene buffer tussen de woonkernen en de omringende bedrijven.

Plan

Voor de dorpsbossen is een visie op het beheer voor langere tijd opgesteld. 

Uitvoering

Beheerswerkzaamheden vinden jaarlijks in de dorpsbossen plaats. Naast jaarlijks beheer, bijvoorbeeld maaien, vinden er ook winterwerkzaamheden zoals het dunnen en snoeien van bomen plaats. Ook de komende winter vinden er dunningswerkzaamheden plaats. Dunningswerkzaamheden vinden deze winter plaats in de bossen van ’s Heerenhoek en Nieuwdorp. 

Door te dunnen, krijgt de jonge aanplant meer licht. Ook draagt het bij aan een grotere biodiversiteit doordat de opbouw van het bos gelaagd wordt. De kern van het bos zal bestaan uit boomvormers en de randen uit struikvormers met aansluitend een kruidenvegetatie. Deze gelaagdheid biedt meer kansen voor diverse soorten flora en fauna.

Specifieke aanplant vindt komende winter plaats in ’s Heerenhoek en Borssele. In  ’s Heerenhoek is door de gemeente het voormalig werkterrein aan de Julianaweg van de Provincie aangekocht. Dit terrein wordt aangeplant als bos. In Borssele worden, als compensatie voor het verwijderen van een stukje bos ter verbetering van de waterafvoer, op een aantal locaties bomen aangeplant.

Vragen?

Wilt u meer informatie over het beheer- en herplantplan of over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met team Leefomgeving via 0113 - 238383 of via info@borsele.nl.