Driewegen

Driewegen is een dorp met een gemoedelijke bevolking. Het dorp telt ruim 560 inwoners. Er is een rijk verenigingsleven. Dit beschermt de leefbaarheid van de kleine kern. Driewegen kenmerkt zich door lintbebouwing. Rond het dorp zijn rijk begroeide dijken. Er staan ook prachtige boerderijen. Ze maken de omgeving zeker de moeite waard. Naast het voormalige gemeentehuis vindt u een hervormd kerkje uit 1678. Dit is één van de eerste reformatiekerken van Zuid-Beveland.

Geschiedenis

Het dorp Driewegen is ontstaan als gehucht op de splitsing van wegen in de Coudorpsepolder. Vanuit de bewoningskern Coudorpe vestigden veel inwoners zich langzamerhand in Driewegen. Deze nieuwe polder had veel vruchtbaardere gronden. Aan het einde van de zestiende eeuw telde Driewegen al meer inwoners dan het steeds kleiner wordende Coudorpe. Vanaf 1732 verloor Coudorpe de status van dorp. De bevolking was vanaf toen volledig aangewezen op Driewegen.

Over de rijke geschiedenis van zowel Coudorpe als Driewegen is in het verleden bijna niets geschreven. Slechts wat oude rekeningen uit de late middeleeuwen geven wat gedeeltelijke gegevens over Coudorpe. Het gehucht Driewegen komt daarin vrijwel nergens ter sprake. Het oudste schepenakteboek uit de periode 1632 tot 1652 geeft wel veel informatie over beide dorpen. Belangrijk was steeds de strijd tegen het water. Menigmaal is het kantje boord geweest of de polder was ten ondergegaan. Net als veel kleine polders voor de kust van Ellewoutsdijk. Het hele schiereiland Stuijvezand verdween zelfs voorgoed in de Honte of Westerschelde.

Dorpshuis

't Durpsuus
Smitsweg 24a
4438 AH Driewegen
tel. (0113) 655220

Voorzitter:
Mw C. Steketee
Van Tilburghstraat 43
4438 AJ Driewegen
tel. 06-20494474

Beheerder:
Jacqueline de Klerk
tel. 06-12355367
Jacqies@zeelandnet.nl

Dorpsraad

Dhr F. Otte
Schoondijksedijk 51      
4438 AE Driewegen        
Tel: 06-51570167
E-mail: dorpsraad@driewegen.info