Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Algemeen

Wilt u scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigen? Dan kunt u dit regelen via een advocaat.

Echtscheiding regelen

 1. Kies een advocaat. Vraagt u samen met uw partner de scheiding aan? Dan is één advocaat genoeg. Vraagt u de scheiding alleen aan? Of zijn jullie het niet met elkaar eens? Kies dan alle twee een eigen advocaat.
 2. Samen met uw advocaat stelt u een verzoekschrift op. Met dit verzoekschrift vraagt de advocaat de scheiding aan bij de rechtbank.
 3. In dit verzoekschrift kan ook gevraag worden om nevenvoorzieningen. Dat zijn afspraken rondom de scheiding, bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen.
 4. Wanneer u alleen de scheiding aanvraagt, ontvangt uw partner een kopie van het verzoekschrift.
 5. Vervolgens kan uw partner bezwaar maken tegen de scheiding (ook wel ‘verweer voeren’) genoemd.
 6. Wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan over de scheiding, krijgt u via uw advocaat de beslissing toegestuurd. Dit heet een beschikking. Uw advocaat moet deze beschikking binnen zes maanden inschrijven bij de gemeente waar u bent getrouwd. Als dit gedaan is, bent u voor de wet uit elkaar. Voor een ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed geldt hetzelfde.
 7. Uw scheiding van tafel en bed is definitief als de beschikking binnen zes maanden in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven. Neem daarvoor contact op met de griffier van de rechtbank.

Beëindiging geregistreerd partnerschap regelen

 1. Kies een advocaat of notaris.
 2. Samen met uw partner maakt u een overeenkomst bij de advocaat of notaris. In de overeenkomst staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Daarnaast maakt u ook afspraken over bijvoorbeeld pensioen en partneralimentatie.
 3. Uw advocaat of notaris moet binnen drie maanden de overeenkomst inschrijven bij de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd. Wanneer dit is gebeurd bent u voor de wet uit elkaar.

In de volgende gevallen gaat de beëindiging van een geregistreerd partnerschap via de rechter:

 • Als maar één van de partners het partnerschap wil beëindigen.
 • Wanneer u minderjarige kinderen hebt.

Het proces voor beëindiging van een partnerschap via de rechter gaat hetzelfde als het beëindigen van een huwelijk. Kijk hiervoor onder het kopje ‘Echtscheiding regelen’

Verschillende manieren van scheiden

Bent u getrouwd, maar wilt u scheiden van uw partner? Dan zijn er drie manier om dit te doen:

 • Met een echtscheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle banden tussen u en uw ex-partner zijn dan volgens de wet verbroken.
 • U kunt ook scheiden van tafel en bed. Dan bent u wel uit elkaar, maar volgens de wet bent u nog wel getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u om financiële of religieuze redenen geen echtscheiding wilt.

Wanneer u minimaal drie jaar gescheiden bent van tafel en bed kunt u uw huwelijk alsnog laten ontbinden. Alle banden tussen u en uw ex-partner zijn dan volgens de wet verbroken

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Kunt u de hulp van een advocaat of mediator niet betalen? Dan is er een mogelijkheid dat de overheid meebetaalt aan de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Op de website kunt u kijken of u recht heeft op subsidie bij scheiding.