Eikenprocessierups

Overlast van de eikenprocessierups is een bekend fenomeen in Nederland. In onze gemeente komt de eikenprocessierups ook voor, maar gelukkig in heel geringe mate. Wij werken eraan om overlast zoveel mogelijk te beperken. Hieronder kunt u lezen wat wij eraan doen.

Diversiteit in het bomenbestand

Als eerste is het goed om te melden dat het aandeel eiken in ons bomenbestand niet te groot is. Wij streven naar een gezond en bio divers bomenbestand.

Minder maaien

Waar mogelijk laten wij het gras langer groeien. Langer gras is voor de rupsen niet aantrekkelijk om in weg te kruipen. Maar wel aantrekkelijk voor natuurlijke vijanden van de rups zoals bijvoorbeeld de sluipwesp.

Preventief weghalen nesten

Door de gemeente worden alle eikenbomen in de gemeente gecontroleerd.  Vervolgens worden de nesten weggehaald of weggezogen door een aannemer die is gespecialiseerd in het veilig verwijderen van eikenprocessierups(nesten). De rupsen hebben vroeg in het voorjaar, net na het uitkomen uit het ei, nog geen brandharen. Door op dit tijdstip te bestrijden proberen wij overlast later te voorkomen.

Later in het seizoen wordt deze aanpak nog eens herhaald.  Wij maken geen gebruik van (biologische) bestrijdingsmiddelen.

Wat kunt u zelf doen?

Bestrijding van de eikenprocessierups op particulier terrein is geen taak van gemeente. Mocht u op eigen terrein eikenprocessierups aantreffen dan kunt u een ongediertebestrijder inschakelen.

Mocht u een nest aantreffen in een boom van de gemeente dan kunt u een melding doen. Wij zorgen er dan voor dat het nest professioneel wordt verwijderd.

Hiernaast kunt u nestkastjes ophangen in uw tuin. Veel vogels eten de eikenprocessierups waardoor de overlast vermindert.

Wij raden u af om zelf de rups te bestrijden. Mocht u desondanks toch in contact zijn gekomen met de (brandharen van) de rups dan kunt u op de site van de GGD zeeland meer informatie hierover vinden.