Erfpacht bouwgrond

Mogelijkheden tot erfpacht bouwgrond.

Vanaf 1-7-2014 heeft er een pilot erfpacht gelopen voor bouwgrond waarmee wij het mogelijk maakten zowel woningbouwgronden als bedrijfsgronden in erfpacht af te nemen. Er is geen verplichting de gronden in erfpacht af te nemen, de klant heeft de keuze tussen koop of erfpacht. Op 10-9-2015 heeft de gemeenteraad beslist deze pilot te verlengen met een periode van 2 jaar tot 1-7-2017. B&W is op 14-7-2015 al akkoord gegaan met de verlenging van de pilot, zowel voor woningbouwgrond als voor bedrijfsgrond.

Belangrijkste uitgangspunten erfpacht "nieuwe stijl"

De belangrijkste uitgangspunten van de erfpacht "nieuwe stijl" zijn:

  • eeuwigdurende erfpacht
  • vaste afkoopsom, ongeacht wanneer men de erfpacht afkoopt
  • stabiele partij, zoals de gemeente, die de erfpacht uitgeeft

De erfpacht geven we tegen dezelfde prijs uit als bij verkoop van de grond.  Tegen die zelfde waarde kan ook op elk moment de erfpacht afgekocht worden. Het canonpercentage bepalen we op het gemiddelde van de rentepercentages van geldleningen met een looptijd van 20 jaar waartegen de gemeente kan lenen bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten welke golden op de eerste dag van de voorafgaande 12 maanden. Dit percentage verhogen we met 0,5% ter vergoeding van administratieve kosten. Het minimale canonpercentage is 3%.

De erfpachtscanon indexeren we jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie van het CBS.

Rekenvoorbeelden maandelijkse canon

Kavel tussenwoning ’s-Heer Abtskerke

147 m2 x € 160,00 = € 23.520,00 + BTW 21% = €  4.939,00 =  € 28.459,00  = grondslag voor erfpacht

Jaarlijkse som aan erfpacht (bij huidige erfpachtscanon van 3%):  € 853,77 = € 71,14 per maand

Kavel 2/1 kapwoning Kwadendamme

302 m2 x € 160,-- = € 48.320,-- + BTW 21% = € 10.147,20 = € 58.467,20 = grondslag voor erfpacht

Jaarlijkse som aan erfpacht (bij huidige erfpachtscanon van 3%) : € 1.754,00 = € 146,16 per maand

Kavel 2/1 kapwoning Heinkenszand

312 m2 x € 200,-- = € 62.400,00 + BTW 21% = € 13.104,00 = € 75.504,00 = grondslag voor erfpacht

Jaarlijkse som aan erfpacht (bij huidige erfpachtscanon van 3%) : € 2.265,12 = 188,76 per maand

Voor meer informatie over erfpacht kunt u contact opnemen met de afdeling grondzaken van het team Ruimtelijke Ontwikkeling: telefoonnummer (0113)238 588 , M 06-25 38 48 68 of (0113)238 366 of 06- 25 38 86 35.