Evenement organiseren?

  • 1 Huidige: Melding evenement
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Ga hier na of u een meldingsplicht heeft of dat u een evenementenvergunning moet aanvragen. Door de vragen in te vullen, krijgt u vanzelf informatie en een link te zien van het formulier dat u dient in te vullen.

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente via 140113 of cvp@borsele.nl

Zijn er méér dan 100 personen gelijktijdig aanwezig tijdens het evenement? Verplicht
Vindt het evenement plaats tussen 06:00 uur en 24:00 uur? Verplicht
Wordt muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 24.00 uur? Verplicht
Vindt het evenement plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins belemmerend voor verkeer of hulpdiensten? Verplicht
Worden er objecten geplaatst welke een oppervlakte hebben van 25 m² of méér? Verplicht

Vergunning aanvragen

U moet een vergunning aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier: Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement.

Meldingsplicht

U heeft een meldingsplicht. U dient uw melding 15 werkdagen voorafgaande aan het evenement in te dienen bij de burgemeester.

Meldingsformulier voor het houden van een klein evenement.