Geef uw mening over 380 kV-hoogspanningsverbinding met Zeeuws-Vlaanderen

TenneT start de procedure voor een 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de bestaande 380 kV-verbinding Borssele-Rilland en de bouw van een nieuw hoogspanningsstation in Terneuzen. Vanaf 17 november is het ‘Voornemen en voorstel voor participatie’ in te zien. U kunt hierop tot en met 28 december reageren. Ook kunt u een webinar volgen en/of inloopbijeenkomst bijwonen.

Voornemen en voorstel voor participatie

In het ‘voornemen’ staat onder andere waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig is, wat de doelstelling en opgave zijn, wat het project inhoudt, welke uitgangspunten gelden en welke locatie-en tracéalternatieven ten minste worden onderzocht. 

In het ‘voorstel voor participatie’ leest u hoe u wordt geïnformeerd, hoe u kunt meedenken en hoe belangen van maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijven en bestuursorganen meewegen bij de tracé- en locatiekeuze. 

U kunt het volledige plan bekijken en uw mening geven op www.rvo.nl/zeeuws-vlaanderen

 

Webinar

Wilt u meer weten over de plannen? TenneT vertelt in een webinar meer over het project en de procedure. Het webinar staat vanaf donderdag 23 november 19.30 uur online op www.streamen.nu/tennet.

 

Inloopbijeenkomsten

Ook organiseren het ministerie en TenneT twee inloopbijeenkomsten. Daar kunt u uw vragen, suggesties of zorgen over dit project en andere Rijks-energieprojecten delen. Er is geen algemene presentatie. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur op:

  • dinsdag 28 november in De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand. Rijks-energieprojecten: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen, Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland, Net op zee Nederwiek 1, Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied, Programma VAWOZ, Bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele en mogelijke bouw twee nieuwe kerncentrales.
  • woensdag 29 november in de CO3 Campus, Zeelandlaan 2, Terneuzen. Rijks-energieprojecten: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen, Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland en Programma VAWOZ.

 

Meer informatie

Meer informatie over een nieuw hoogspanningsstation in Terneuzen en een 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de bestaande 380 kV-verbinding Borssele-Rilland vindt u op: www.tennet.eu/380kvzeeuwsvlaanderen en www.rvo.nl/zeeuws-vlaanderen.

Kaartje zoekgebied