Geheimhouden persoonsgegevens

Algemeen

Wilt u liever niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven? Dan kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden.

Wat is geheimhouding persoonsgegevens?

U persoonsgegevens worden bijgehouden in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens kunnen met verschillende organisaties gedeeld worden. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke organisatie uw persoonsgegevens kunnen krijgen.

Als u niet wilt dat bepaalde organisatie uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente vragen om geheimhouding. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen als ze jonger zijn dan 16 jaar.

Wanneer mag u geheimhouding aanvragen?

U heeft altijd het recht om geheimhouding aan te vragen. U hoeft daar geen reden voor op te geven als u dat niet wilt.

Hoe vraagt u een geheimhouding aan?

U kunt de geheimhouding op twee manieren aanvragen:

Digitaal

U kunt de geheimhouding gemakkelijk digitaal aanvragen met uw DigiD. Verzoek geheimhouding persoonsgegevens (borsele.nl)

Persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis

U kunt de geheimhouding ook bij ons aan de balie aanvragen. Maak hiervoor van tevoren telefonisch een afspraak via 0113 238 383.

Voor welke organisaties worden uw persoonsgegevens geheim?

Wanneer u geheimhouding aanvraagt worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte overheidsinstanties. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan particulieren of commerciële instellingen.