Geluidsapparatuur horecabedrijf

Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de gemeente extra afspraken hierover met u maken.

  • U vraagt een kennisgeving incidentele festiviteit aan. Dit kan via het kennisgevingsformulier incidentele festiviteit (maximaal 12 keer per kalenderjaar).
  • Bij uw melding geeft u aan wat voor soort geluid er in uw horecabedrijf gemaakt zal worden.
     

Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact op via: info@borsele.nl