Gemeentegrond gebruiken

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond

Vragen?

Heeft  u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@borsele.nl of bel ons via 0113-238383.