Gemeentelijk pand gebruiken

Algemeen

U kunt panden van de gemeente gebruiken voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of (toneel/muziek)uitvoeringen. Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente.

U vraagt toestemming aan de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

- de reden van uw aanvraag
- het pand dat u wilt gebruiken
- de datum waarop u het pand wilt gebruiken
- de periode waarin u het pand wilt gebruiken
- de naam van degene die verantwoordelijk is voor de tentoonstelling of uitvoering.