Gladheid bestrijden

Houdt u er rekening mee dat de wegen glad kunnen zijn in het winterseizoen.

De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (busroute) en de wijkontsluitende wegen. Dit heeft te maken met verkeersintensiteit en verkeerssnelheid. Daarom is het tijdens de winterperiode belangrijk dat uzelf ook rekening houdt met gladheid en voorzichtig bent

Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden. U kunt geen strooizout afhalen bij de gemeentewerkplaats!

De strooiroutes, verzorgd door de gemeente Borsele, vindt u op de kaart "Gladheidsbestrijding gemeente Borsele".

Heeft u vragen over de strooiroutes? Neem dan contact op met de werkplaats via 0113 - 23 83 83