Graafmelding

Algemeen

Als u machinaal gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een Graafmelding bij het Kadaster te doen. Dit doet u via onderstaande knop.

Waarom een melding doen?

U doet een melding om graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen. Daarnaast draagt u zo bij aan de veiligheid van de graver.

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding.

Melding maken

U doet de melding bij het Kadaster via bovenstaande knop.

  • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding.
  • Als u regelmatig een melding doet, dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruik maken van Mijn Kadaster.

Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied? Dan geldt een andere procedure.

Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De informatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen.

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.