Griffie

Om de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak is er een griffie. Ook burgers, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht op de griffie, dat kan zijn met een vraag over wanneer een onderwerp wordt besproken, maar ook om inlichtingen over procedures et cetera.

De raadsgriffie heeft drie kerntaken. Allereerst is de griffie het secretariaat van de gemeenteraad en het presidium, zowel in logistieke als adviserende zin. Ten tweede zorgt de griffie voor informatievoorziening naar de raad. Tot slot adviseert en ondersteunt de griffie de raad bij initiatieven, interpellaties en onderzoek.

Hier volgen nog meer taken die de griffie uitvoert:

  • Informatie regisseren, het geven van advies en bijstand aan de raad.
  • Toetsen voorbereiden, het bewaken en monitoren van besluitvorming.
  • Middelenbeheer van raad en griffie.
  • Het organiseren van raadsbijeenkomsten.
  • Procedurevraagbaak zijn voor externe organisaties en burgers.

Bij de griffie werken Philip de Vree (griffier), Manon Sinke en Ilona Vermue (secretaresses), Henri Grim (plaatsvervangend griffier) en Machiel Krijger (technische ondersteuning).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie. Dit kan via telefoonnummer 0113 238383 of per e-mail: 

Voor vragen over het raadsledenspreekuur, excursies, inschrijvingen, declaraties en dergelijke kunt u mailen naar: griffie@borsele.nl.  

Voor technische vragen kunt u mailen naar: techniekgriffie@borsele.nl.

Voor uiteenlopende vragen aan de griffier naar aanleiding van raadsstukken, raadsbijeenkomsten en dergelijke kunt u mailen naar: raadsgriffier@Borsele.nl

Post voor de gemeenteraad

Heeft u post voor de raad mail deze dan naar raadsgriffier@borsele.nl. Uw post wordt daags na ontvangst aan de raadsleden doorgestuurd. Het is aan de raadsleden of zij uw post al dan niet op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad geplaatst willen hebben.