Handen ineen voor welzijnsactiviteiten

Bewoners van woonzorgcomplexen Vorsvliet, Dijkstede en Lancasterhof kunnen erop rekenen dat de welzijnsactiviteiten in de toekomst gewaarborgd blijven. Door de vernieuwde toekomstgerichte samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn, hebben gemeente Borsele en Beveland Wonen afspraken gemaakt voor welzijnsactiviteiten in deze complexen voor de komende vier jaar.

Iris de Vries, directeur Wonen en Maatschappij Beveland Wonen: “Voorheen werden de activiteiten in deze complexen georganiseerd door SVRZ. Doordat bepaalde subsidie vanuit de overheid werd stopgezet, moesten we nadenken over een nieuwe vorm. Het welzijnsaanbod is juist heel belangrijk voor de verbinding met de omgeving en het welzijn van de bewoners. En er werd ook veel gebruik van gemaakt. Gelukkig hebben we ook tegelijk goede afspraken voor de toekomst kunnen maken over de zorgverlening van SVRZ in deze complexen. Hierdoor kunnen we onze huurders wonen, zorg en welzijn blijven bieden."

Ook wethouder Marga van de Plasse is enthousiast over deze vernieuwde samenwerking met Beveland Wonen: “Ik ben heel erg blij dat de welzijnsruimtes beschikbaar blijven waartoe ze bedoeld zijn. Namelijk dat bewoners uit zowel het huis als uit de naaste omgeving elkaar kunnen ontmoeten en gezelligheid met elkaar beleven. Dat is een probaat middel tegen eenzaamheid. Met de welzijnsmedewerkers van ons Vrijwilligershuis en actieve vrijwilligers vanuit de dorpen, gaan we aan de slag om een passend aanbod te komen."

Woonzorgcomplexen hebben een sociale functie en bevorderen de ontmoeting. Daarom hebben Beveland Wonen en gemeente Borsele afspraken gemaakt voor het continueren van het activiteitenprogramma, zodat huurders én omwonenden van de woonzorgcomplexen kunnen deelnemen aan een aantrekkelijk programma.

De gemeente Borsele stelt in overleg met de bewoners- en activiteitencommissies een programma op voor de duur van tenminste vier jaar, dat voldoet aan de wensen van bewoners en omwonenden.