Huis verhuren

Bent u de eigenaar van een woning die leeg staat of binnenkort leeg komt te staan? Dan kunt u deze woning wellicht tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Door uw woning tijdelijk te verhuren kunt u bijvoorbeeld dubbele lasten compenseren.

Wanneer u verhuurt op basis van de Leegstandwet geldt een groot deel van de wettelijke huurbescherming niet. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat uw woning na afloop van de tijdelijke verhuurperiode leegstaat.

Voor het tijdelijk verhuren op basis van de leegstandswet gelden een aantal voorwaarden.

  • De vergunning is vijf jaar geldig.
  • De vergunning kan niet worden verlengd.
  • Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van drie maanden, de huurder heeft een opzegtermijn van één maand.
  • De minimale verhuurperiode is zes maanden.
  • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.
  • De overeenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.
  • Afhankelijk van de waarde van de woning kan in de vergunning een maximale huurprijs worden opgenomen.

In veel gevallen moet uw hypotheekverstrekker toestemming geven om uw woning tijdelijk te verhuren. Hypotheekverstrekkers stemmen vaak alleen in met tijdelijke verhuur wanneer dit gebeurt op basis van de Leegstandwet.

De vergunning voor het verhuren op basis van Leegstandwet kunt u aanvragen via het onderstaande aanvraagformulier. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht. De behandeltijd bedraagt ongeveer drie weken.

Heeft u vragen over verhuren op basis van de Leegstandwet? Neem dan contact op met team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0113) 238 383.