Huisvuilcontainers

Algemeen

Afvalcontainers in onze gemeente 

In de gemeente Borsele heeft ieder huishouden standaard drie afvalcontainers. Een groene voor groente-, fruit- en tuinafval, een grijze voor het restafval en een grijze met blauw deksel (of compleet blauwe container) voor papier.

Legen afvalcontainers

De afvalcontainers worden wekelijks geleegd. De ene week de groene container (groente-, fruit- en tuinafval) en de andere week de grijze container (restafval). De papiercontainer wordt een keer per maand geleegd. Op welke dag de huisvuilwagen bij u langs komt, kunt u zien in uw persoonlijke ophaalkalender.

Buitenzetten en binnenhalen van de container

Zet uw container altijd uiterlijk om 07.30 uur buiten! Het kan voorkomen dat de huisvuilwagen op een ander tijdstip langskomt dan u gewend bent.
Heeft u de container te laat buiten gezet? Dan komt de huisvuilwagen hier niet voor terug. Voor alle containers geldt dat ze zo spoedig mogelijk na leging, maar uiterlijk aan het eind van de inzameldag van de openbare weg zijn verwijderd. 

Containers

Extra groene container

Heeft u veel tuinafval? Ruimtegebrek in de groene container? Doe geen groenafval in de grijze container, maar vraag om een tweede groene container zonder extra kosten. Bestel een 2e groene container voor groente-, fruit- en tuinafval via onze website. 
 

Wij proberen de extra groene container binnen twee weken bij u thuis af te leveren. Wij zetten deze dan bij uw voordeur neer. U hoeft daarvoor niet thuis te zijn. De extra groene container mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het aanbieden van extra groente-, fruit- en tuinafval.

Bestellen extra containers

Het kan zijn dat u niet genoeg heeft aan het standaardpakket van 3 containers. U kunt dan extra containers bestellen. Voor een container voor restafval en voor een container voor papier betaalt u een extra bedrag aan afvalstoffenheffing. Voor een tweede groene container betaalt u geen extra afvalstoffenheffing; voor een derde wel. Per adres geldt een maximum van 3 groene, 3 grijze en 3 papiercontainers.

U kunt extra containers aanvragen via ons formulier Melding openbare ruimte.

Omruilen containers

Is uw container kapot? U kunt een nieuwe aanvragen via ons formulier Melding openbare ruimte. U kunt ook contact opnemen met de Buitendienst via 0113 - 56 14 65.

Vermissing container

Is uw container vermist? Bel dan onze medewerkster Buitendienst op 0113 - 56 14 65. Het is mogelijk dat deze in de huisvuilauto gevallen is.

Is dit niet het geval? Dan doet u aangifte van diefstal bij de politie. Dat kunt u online doen via www.politie.nl. Daarna kunnen wij u een nieuwe container verstrekken.

Groene kaart

Het is belangrijk dat u het afval goed scheidt en op de juiste manier aanbiedt. Maar het kan wel eens misgaan. Op een groene kaart geven de medewerkers van de reinigingsdienst aan wat er mankeert aan de manier waarop u het afval aanbiedt en waarom de container eventueel niet geleegd is. Het verzoek is dan om het de volgende keer op de juiste wijze te doen. Let op! Is een container niet geleegd wegens: vastvriezen, te laat buiten zetten, niet goed aanbieden, e.d. dan komt de reinigingsdienst hier niet voor terug. U zult dan zelf een oplossing moeten vinden voor uw afval.

Inhoud container

Stankoverlast

Om stankoverlast te voorkomen (vooral in de zomer) mag u vlees- en visresten meegeven in de container die het eerst geleegd wordt. Betreft het de grijze container, wikkel vlees- en visresten dan in een krant. Ook het in de schaduw zetten en het geregeld reinigen van de container kan stankoverlast verminderen.

Vastvriezen

Het kan voorkomen dat het afval in de container vastgevroren zit. Als de schudmachine van de huisvuilwagen het niet loskrijgt, wordt de container niet geleegd. Dit gebeurt vooral bij gft-afval. Het is een vervelend probleem waar helaas geen afdoende oplossing voor bestaat. Toch zijn er enkele tips om het vastvriezen zoveel mogelijk te voorkomen.

  • Zet de container de avond voor de ophaaldag op een 'warmere plek', bijvoorbeeld de garage of schuur;
  • Leg een krantje of een stuk karton op de bodem;
  • Laat vochtig afval eerst goed uitlekken;
  • Stamp het afval niet aan;
  • Probeer, op de inzameldag, de zijkanten van de container los te maken met een schep of lange stok.

Verhuizen

Verhuizing naar nieuwbouwwoning

Hier zijn nog geen containers. U kunt ze bestellen met ons formulier Melding openbare ruimte. U kunt ook contact opnemen met de Buitendienst via 0113 - 56 14 65.

Verhuizing naar een bestaande woning

Hier zijn al containers aanwezig, ze behoren bij de woning. Als blijkt dat er bij de nieuwe woning meer dan 3 containers staan, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Buitendienst via 0113 - 56 14 65. Anders betaalt u voor deze extra containers ook extra afvalstoffenheffing.

Bij verhuizing dienen de containers schoon achtergelaten te worden.