Iedereen doet mee in Borsele

Algemeen

Iedereen in Borsele moet mee kunnen doen. Mensen met én zonder beperking. Elke inwoner moet hier prettig kunnen wonen, werken en spelen. Winkels, sportvoorzieningen en openbaar vervoer moeten toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente Borsele zet zich hier actief voor in. Samen met onze inwoners bouwen we aan een gemeente waarin iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt. Wilt u ons hierbij helpen? Lees of luister dan verder!

Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijkheid betekent dat ieder mens toegang heeft tot dezelfde plekken en diensten. Dit geldt voor mensen met en zonder een (onzichtbare) beperking. Iemand in een rolstoel moet bijvoorbeeld gewoon met de bus kunnen reizen. En slechtzienden horen een website te kunnen beluisteren. Toegankelijkheid is de norm. Iedereen doet mee!

Wat doen we als gemeente?

Als gemeente zetten we ons in voor het VN-verdrag van de rechten van de mens met een beperking (zie filmpje hieronder). Dit verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Om dit doel te behalen, spannen we ons in om fysieke en figuurlijke drempels weg te nemen. Zo kunnen inwoners met een beperking zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven.

VN-verdrag voor mensen met een beperking

Lokale Inclusie Agenda

De gemeente Borsele wil een inclusieve gemeente zijn voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Hiervoor hebben we verschillende actiepunten opgesteld. Deze actiepunten staan omschreven in onze Lokale Inclusie Agenda Borsele 2023-2025. Deze agenda is tot stand gekomen met behulp van onze adviesraden en inwoners. Samen met verenigingen, organisaties, ondernemers en inwoners gaan we nu aan de slag. We zetten ons de komende jaren extra in om Borsele fysiek, sociaal en digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Hoe we dat willen doen, staat in het kort omschreven in onderstaande afbeelding.

Wilt u de volledige Lokale Inclusie Agenda Borsele 2023-2025 inzien? Stuur dan een mailtje naar iedereendoetmee@borsele.nl.

Lokale Inclusie Agenda Borsele 2023-2025

Wat kunt u zelf doen?

We nodigen onze inwoners uit om laagdrempelig mee te denken over de toegankelijkheid van de gemeente. Door middel van gesprekken willen we ontdekken wat we anders of beter kunnen doen op het gebied van toegankelijkheid. Zo bouwen we samen aan een Borsele zonder drempels. Een Borsele waar iedereen, met of zonder beperking, zich thuis kan voelen en mee kan doen. 

Praat mee!

We nodigen al onze inwoners uit om mee te praten over de toegankelijkheid van de gemeente. Zijn er zaken waar u, een familielid, cliënt of collega misschien tegen aanloopt op het gebied van toegankelijkheid? Ziet u bepaalde aandacht- of verbeterpunten? Dan horen we dit graag van u. Neem hierover contact op met Liza Slager via iedereendoetmee@borsele.nl of 0113 - 23 83 83. Ook als u vragen of ideeën heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Maak een melding

Loopt u in de openbare ruimte tegen letterlijke drempels aan, zoals bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel of een ongelijk pad? Maak hier dan eenvoudig een melding van via onze website of via de Buitenbeter App! Via deze applicatie komt de melding rechtstreeks bij de gemeente Borsele terecht. Wij pakken de melding vervolgens snel op en geven de melder ook een terugkoppeling. Gebruik van deze app kan zo letterlijke drempels wegnemen.