Infopunt Energie Zeeland in Borssele open

Op donderdag 4 juli opent het Infopunt Energie Zeeland in Borssele voor het eerst haar deuren. Het infopunt is opgericht om de inwoners van Zeeland te informeren over de diverse energieprojecten die in de regio plaatsvinden. Van de aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding tot een waterstofnetwerk en van de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales tot ammoniakopslag. Het infopunt is iedere week op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur open. Iedereen is welkom.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat en burgemeester Gerben Dijksterhuis zijn blij met de opening. Gerben Dijksterhuis: ‘Wij drongen afgelopen jaar samen met de provincie bij het ministerie aan op een informatiecentrum. De diverse ontwikkelingen roepen vragen op. Het is belangrijk dat er in de omgeving een punt is waar omwonenden binnen kunnen lopen om hun vragen te stellen en zorgen te uiten. Daarnaast is er in het infopunt ook aandacht voor de voorwaarden die vanuit Borsele en provinciaal zijn opgesteld. Want het behoud van de leefkwaliteit is een net zo belangrijk onderdeel van de totale puzzel in de energietransitie.” Jo-Annes de Bat: “Wij zijn ervan overtuigd dat het Infopunt Energie Zeeland een waardevolle bron van informatie is voor iedereen die geïnteresseerd is in de energietransitie of meer informatie wil over de projecten en de rol die de regio daarin speelt. Ook zal deze plek een belangrijke rol spelen in het contact met inwoners en met hen te spreken over zorgen en kansen.”

Alle projecten en behoud leefkwaliteit in beeld

Het infopunt bevindt zich naast de lokale supermarkt van Borssele aan de Wielingenstraat 2B. Deze locatie was op korte termijn beschikbaar. Het infopunt is ingericht met informatiepanelen over de verschillende energieprojecten en QR-codes voor nog meer informatie. Het middelpunt is een kaart van Zeeland, die op een speelse manier met pinpoints de potentiële locaties van de projecten aangeeft. Aan de muur hangt een groot planbord waarop te zien is in welke fase de projecten zijn. Naast de projecten is er ook ruimte voor de voorwaarden die vanuit Borsele en provinciaal zijn opgesteld. Want het behoud van de leefkwaliteit is een net zo belangrijk onderdeel van de totale puzzel in de energietransitie. 

Iedere donderdagmiddag geopend

Het infopunt is iedere week op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur open. Verschillende medewerkers van de ministeries Klimaat en Groene Groei en Infrastructuur en Waterstaat en van Hynetwork (100% dochteronderneming van Gasunie), TenneT, Provincie Zeeland en gemeente Borsele bemensen het infopunt. Deze organisaties hopen er zo voor te zorgen dat inwoners uit Zeeland op een laagdrempelige manier hun vragen en zorgen kunnen uiten in hun eigen omgeving. Daarnaast willen deze organisaties goed weten wat er leeft en speelt. Na de zomer volgt een officiële opening met de nieuwe minister van Klimaat en Groene Groei en worden de openingstijden uitgebreid.