Informatiebijeenkomst Masterplan Nieuwdorp

Datum
Locatie
Dorpshuis Ammekore

Tijdens de bijeenkomst willen we u informeren over een aantal onderwerpen die te maken hebben met het Masterplan Nieuwdorp. Na de presentaties kunt u nadere informatie krijgen en/of vragen stellen over de onderwerpen bij de afzonderlijke tafels.

Programma

  • 19.15 – 19.30 uur: Inloop
  • 19.30 – 19.40 uur: Opening en inleiding
  • 19.40 – 19.55 uur: Presentatie bestemmingsplan kern Nieuwdorp Multifunctionele accommodatie
  • 19.55 – 20.10 uur: Presentatie mogelijkheden vergroenen tuinen/verduurzamen woningen
  • 20.10 – 20.25 uur: Presentatie gebiedsontheffing Nieuwdorp Wet Natuurbescherming
  • 20.25 – 20.40 uur: Presentatie Vitale Ontmoetingskernen
  • 20.40 – 21.30 uur: Informatietafels per onderwerp

Aanmelden

Als u de bijeenkomst bij wilt wonen, graag aanmelden voor 30 mei bij Patricia van Dorst, PvanDorst@Borsele.nl. Wilt u meer informatie over de bijeenkomst of het Masterplan? Dan kunt u terecht bij de projectleider Els van de Waart: PJAvandeWaart-Koole@Borsele.nl of 06 – 25394526.