Inpassingsplan Net op Zee Nederwiek 1

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar het Sloegebied in Borsele. Bij het project horen een platform op zee, een ondergronds kabelsysteem en een converterstation in het Sloegebied. Van 11 mei tot en met 21 juni kunt u op het inpassingsplan en bijbehorende uitvoeringsbesluiten reageren.

In het inpassingsplan staat hoe het project eruit gaat zien en welke maatregelen en voorzieningen genomen worden om nadelige gevolgen van het project te voorkomen of verminderen. Het inpassingsplan en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten vindt u vanaf vrijdag 10 mei op www.rvo.nl/noz-nederwiek-1. Ook liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis van Borsele. Maak voor het inzien van stukken een afspraak via tel. 0113-238471.

Inloopbijeenkomst

EZK en TenneT organiseren op woensdag 29 mei een inloopbijeenkomst. Er zijn medewerkers van EZK en TenneT aanwezig die meer kunnen vertellen over het project en de procedure. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in Restaurant en Partycentrum Landlust, Landlustweg 1 in Nieuwdorp. U kunt zonder aanmelding in- en uitlopen.

Bent u het niet eens met de besluiten?

Als u het niet eens bent met het inpassingsplan en bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u dit aan de Raad van State laten weten. Dit kan van zaterdag 11 mei tot en met vrijdag 21 juni. 

Meer informatie 

Meer informatie over Net op Zee Nederwiek 1 en alle bijbehorende documenten vindt u vanaf vrijdag 10 mei op www.rvo.nl/noz-nederwiek-1. Het inpassingsplan is te raadplegen op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart.
Informatie over het project kunt u vinden op de website www.tennet.eu/nl/projecten/net-op-zee-projecten-sloegebied.
Heeft u vragen over de procedure? Bel dan Bureau Energieprojecten op tel. 070-3798979 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).