Inwoners aan het woord over mogelijk nieuwe kerncentrales; hoe bewaken we de leefbaarheid?

Het Rijk maakt in december haar voorkeurslocatie voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales bekend. Borssele is één van de drie locaties die in beeld is. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober gingen burgemeester Dijksterhuis en wethouder Weststrate met zo’n 70 omwonenden uit Borssele, Lewedorp, Nieuwdorp en ‘s-Heerenhoek in gesprek over voorwaarden waaronder over nieuwbouw gesproken kan worden met het Rijk. Belangrijke rode draad in de gesprekken was de vraag: hoe bewaken we de leefbaarheid?

Als minister Jetten in december voor Borssele kiest als voorkeurslocatie, dan starten kort daarna gesprekken met het gemeentebestuur. Burgemeester Dijksterhuis wil vanaf het begin in die gesprekken meenemen onder welke voorwaarden nieuwbouw van kerncentrales voor de directe omgeving bespreekbaar is. Om die voorwaarden op te halen, is gestart met gesprekken in de vier dorpen rondom het Sloegebied. De impact van eventuele nieuwbouw van kerncentrales is daar het grootst. Er volgt nog gelegenheid voor inwoners uit andere dorpen om - onder andere digitaal - input te leveren.

Opgehaalde input; ‘hoe bewaken we de leefbaarheid’?

De reacties, meningen, zorgen en suggesties in de gesprekken waren divers, maar er waren ook gemene delers. Het thema veiligheid staat voorop, maar ook het thema leefbaarheid kwam in alle gesprekken naar voren. Ook zorgen over de waarde van woningen, de bijkomende infrastructuur, de reputatie van de Rijksoverheid in complexe dossiers, het eigenaarschap van de nieuwe kerncentrales en de kansen en uitdagingen rondom werkgelegenheid werden besproken.

Uit de gesprekken kwam meermaals naar voren dat inwoners niet alleen kijken naar de eventuele nieuwbouw van kerncentrales. Nieuwe hoogspanningslijnen, nieuwe hoogspanningsstations, de aanlanding van Wind op Zee, de mogelijke komst van een waterstofcentrale; in het industriegebied zijn tal van ontwikkelingen in de energietransitie die impact hebben op de leefomgeving. Die stapeling van ontwikkelingen is voelbaar voor inwoners. Dat gaat verder dan alleen het fysieke zicht op de industrie en bijbehorende infrastructuur. Inwoners vragen zich af hoe zij gecompenseerd gaan worden als er nieuwe kerncentrales komen. Zoals een inwoner het verwoorde: “Een extra wipkip is leuk, maar de onzekerheden die wij én onze kinderen, de komende decennia gaan krijgen, is wellicht niet eens in geld uit te drukken.” Hoe zorgen we er samen voor de het goed wonen, werken en recreëren blijft in de gemeente? Hoe bewaken we de leefbaarheid?

Gemeente neemt actieve rol op zich als spreekbuis

Tijdens de gesprekken vroegen diverse inwoners zich af wat de rol van de gemeente is en gaat zijn. De burgemeester heeft aangegeven dat het gemeentebestuur ‘de spreekbuis’ van de inwoners zal zijn. Zo heeft de gemeente aangegeven de komende tijd actief voorwaarden op te gaan halen bij inwoners. Vanwege de ligging en impact is gestart met de dorpen Borssele, Lewedorp, Nieuwdorp en ‘s-Heerenhoek. Daarnaast is er contact met andere dorpen. Zo organiseert de gemeente op korte termijn een bijeenkomst voor inwoners vanuit Driewegen, Ovezande en Ellewoutsdijk.

In november komt er een digitale enquête voor alle inwoners van de gemeente. In deze vragenlijst kan iedere inwoner aangeven wat hij/zij belangrijk vindt en de voorwaarden invullen die zij de gemeente mee wil geven. De enquête komt onder andere online op www.borsele.nl

Voorwaarden naar de minister

De opgehaalde informatie vanuit de gesprekken en vanuit de enquête worden gebundeld. De uitkomsten worden samengevat tot een lijst van (kaders voor) voorwaarden. Deze bespreekt het gemeentebestuur met de gemeenteraad. Met de lijst van voorwaarden gaat het gemeentebestuur het gesprek aan met de Rijksoverheid. De gemeente gaat actief communiceren over de stappen die gezet worden de komende periode.