Inzagerecht

Algemeen

Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Wilt u weten aan wie de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens uit de BRP heeft verstrekt? Dan kunt u daarvan kosteloos een overzicht opvragen. Dit heet inzagerecht.

Hoe doet u een inzageverzoek?

  • Wilt u gebruik maken van uw inzagerecht? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Dit kan door te mailen naar burgerzaken@borsele.nl.
  • Binnen vier weken ontvangt u een overzicht van de organisaties/instellingen die uw gegevens hebben ontvangen.

Inzage gegevens na overlijden

Na uw overlijden kunnen anderen bepaalde gegevens opvragen uit het centraal archief van overledenen. Dit archief bevat gegevens uit de BRP, bijvoorbeeld uw naam en geboortedatum. U kunt deze gegevens laten afschermen, zodat anderen ze niet in kunnen zien. Neem hiervoor contact op met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Het CBG beheert het centraal archief van overledenen.