Kind erkennen

Algemeen

Wanneer u uw kind officieel erkent, wordt u de juridische ouder. Dit betekent dat u voor de wet ouder bent van uw kind. Als juridische ouder heeft u het recht om uw kind te zien en de plicht om voor uw kind te zorgen. Een juridische ouder hoeft niet altijd een biologische ouder te zijn. U kunt uw kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind geboren is. Bij de erkenning krijgt u direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

Let op!
Een kind erkennen is niet nodig als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U bent dan automatisch de juridische ouder van het kind.

Uw kind erkennen

Om uw kind te erkennen doet u het volgende:

 • Kom samen met de aanstaande moeder naar het gemeentehuis, dit kan in elke gemeente in Nederland. Komt u in de gemeente Borsele? Maak dan van tevoren een afspraak. 
 • Komt de aanstaande moeder niet mee? Dan moet u een schriftelijke toestemming van haar hebben.
 • Wanneer het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Vanaf dan bent u de juridische ouder van het kind.
 • Na de geboorte kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit kunt u doen via de website van de Rechtspraak

Let op! Uw kind erkennen is iets anders dan de wettelijke vertegenwoordiger zijn van het kind. Wilt u ook de wettelijke vertegenwoordiger zijn? Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid

Wat moet u meenemen?

Komt de moeder mee naar het gemeentehuis? Dan moet u de volgende dingen meenemen:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder

Komt de moeder niet mee naar het gemeentehuis? Dan moet u de volgende dingen meenemen:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Schriftelijke toestemming van de moeder
 • Een handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee waaruit blijkt dat u niet getrouwd bent.

Erkenning niet nodig

In sommige gevallen bent u automatisch de juridische ouder. Dan hoeft u uw kind niet te erkennen, dit is het geval als:

 • U de biologische moeder van het kind bent.
 • Als u getrouwd bent met de moeder van het kind.
 • Als u een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een kind erkend kan worden.

 • U kunt uw kind erkennen als u een man bent van minimaal 16 jaar oud.
 • Bent u duomoeder? Dan kunt uw kind ook erkennen. Let erop dat u bij de geboorteaangifte dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meeneemt.
 • Het kind mag nog geen juridische vader hebben.
 • Heeft het kind twee ouders? Dan kan het kind nooit door een ander worden erkend.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u voor de erkenning toestemming nodig van de rechter.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt een overleden kind niet erkennen.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet meer ongedaan maken.

Ouderlijk gezag

Erkent u een kind na 1 januari 2023, dan hebben beiden ouders automatisch gezamenlijk gezag. Dit geldt als u ongehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft afgesloten. U hoeft hiervoor niet meer langs de rechtbank. Op de website van De Rechtspraak vindt u meer informatie over ouderlijk gezag.