Kinderopvang

Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat ouders bijvoorbeeld aan het werk zijn en de kinderen niet naar school gaan. In diverse dorpen wordt voorschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang aangeboden. Er zijn drie organisaties die deze voorzieningen aanbieden. Dit zijn KibeoWindekind en Prokino. Op de websites van deze organisaties treft u een overzicht aan van de diverse voorzieningen. Ook kunt hier terecht voor (informatie over) aanmelding van uw kind.
Er zijn ook gastouders werkzaam in de gemeente. U kunt de gastouders vinden via het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderopvang

Peutergroepen (peuterspeelzalen) en kinderopvangvoorzieningen noemen we voorschoolse voorzieningen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo’n voorschoolse voorziening bezoeken. Kinderen kunnen daar spelen met leeftijdgenootjes, maar er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen bijvoorbeeld op het gebied van motoriek, taal, rekenen. Dit alles op een speelse manier; het is geen onderwijs. Kinderen worden hier goed voorbereid op de basisschool.

Voor- en vroegschoolse educatie

Op de peutergroepen en kinderdagverblijven wordt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden. Dit is bedoeld voor kinderen die een achterstand hebben of dreigen op te lopen in hun ontwikkeling. Deze kinderen kunnen gratis twee extra dagdelen de peutergroep bezoeken en ze krijgen extra aandacht om de achterstand weg te werken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Kibeo en Prokino.

Ouderbijdrage

De bijdrage die ouders moeten betalen voor de peutergroep is inkomensafhankelijk. Deze ouderbijdrage kan een drempel zijn. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ouders een bijdrage van de gemeente ontvangen (Declaratiefonds), waarmee ze deze kosten te kunnen betalen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden, telefoon (0113) 239 100.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De Belastingdienst kent een kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.