Kinderopvangtoeslag

Algemeen

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kind(eren) naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang gaan.

U kunt de toeslag aanvragen als:

 • u en uw partner overdag werken;
 • u een opleiding volgt;
 • u een uitkering krijgt.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van:

 • de hoogte van uw inkomen;
 • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en
 • de soort opvang.

U kunt zelf  een proefberekening maken bij de Belastingdienst. Dan weet u hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Hoe werkt het?

U kunt toeslag krijgen voor de volgende soorten kinderopvang:

 • Dagopvang in een crèche of kinderdagverblijf.
 • Buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
 • Gastouderopvang. U krijgt alleen toeslag  voor een gastouder als deze is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
 • Ouderparticipatiecrèches waarbij een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.
 • Eigen oppas. De oppas is geregistreerd als gastouder en u betaalt de oppas wit. U regelt dit via een gastouderbureau.
 • Peuteropvang van kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Wat moet ik doen?

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Hiervoor logt u in met uw DigiD

Wat moet ik meenemen?

 • Bewijzen van uw inkomen en het inkomen van uw partner.
 • Kostenopgave van de organisatie die uw kind(eren) opvangt.
 • Hebt u schulden? Voeg dan de documenten toe die dit aantonen.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen acht weken bericht of u kinderopvangtoeslag krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan maakt u binnen zes weken bezwaar.