Klimaatverandering en riolering

Riolering en klimaatsverandering

Vrij verval riolering in de dorpen

In de dorpen wordt vuil en schoon water opgevangen in rioolbuizen. Bij gemengde riolering komt vuil en schoon in een buis. Bij gescheiden riolering wordt regenwater apart naar de sloot afgevoerd.

Klimaatsverandering

Door de klimaatverandering worden de buien steeds heviger en valt er binnen korte tijd steeds meer regen. Per graad opwarming neemt de hoeveelheid neerslag in buien met ongeveer 14% toe. 

Als het heel hard regent lopen de rioolbuizen vol, draaien de pompen op volle kracht en kan er ook water op de weg blijven staan.  Bij extreme neerslag vangt de straat het water tijdelijk op tussen de trottoirbanden. Dit water kan dan via de weg wegstromen naar  lager gelegen plantsoenen, sloten of na verloop van tijd terugstromen in de riolering .

Bij gemengde riolering is een noodvoorziening, een riooloverstort, gemaakt waardoor afvalwater naar oppervlaktewater weg kan wegstromen. Omdat dit afvalwater sterk verdund is met regenwater heeft een riooloverstorting meestal geen nadelige invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Ontlastputjes en lucht

Om schade in de woning te voorkomen is het verstandig om bij de regenpijpen ontlastputjes aan te brengen. Bij extreme neerslag of verstoppingen kan (afval)water buiten de woning wegstromen in de tuin. Ook is het heel belangrijk dat lucht uit de riolering, via de ontluchtingsleiding door het dak of de regenwaterafvoer, kan ontsnappen. Wateroverlast in de woning wordt hierdoor voorkomen.

Drukriolering, riolering in het buitengebied

Drukriolering is een rioleringssysteem wat in het buitengebied is aangelegd. Door pompen en kleine persleidingen wordt het water van de toiletten, wasmachine, vaatwassers en wasbakken naar de dorpen vervoerd. Drukriolering is niet ontworpen op afvoer van regenwater. Het regenwater wordt direct naar de sloten afgevoerd.

Drukriolering en klimaatsverandering

Omdat er geen regenwater via de pompen wordt afgevoerd mag de klimaatsverandering geen invloed hebben op de werking van de drukriolering. In gevallen dat er toch (illegaal) regenwater op de drukriolering is aangesloten kan een hoosbui wateroverlast in de woning veroorzaken. Door de klimaatsverandering komt dit steeds meer voor. In dat geval heeft u, ook bij storingen aan de pomp, geen recht op schadevergoeding door de gemeente.

Advies:

  • Haal het regenwater van de drukriolering af door het regenwater direct naar de sloot af te voeren of door in een buffer in de tuin op te slaan.
  • Bij alle huizen is het belangrijk dat er een ontlastput bij de regenwaterafvoeren is aangebracht. De kosten voor een ontlastputje bedragen ongeveer € 15.
  • Rioolverstopping of storing? Bel eerst de gemeente (0113) 238579. Dit kan veel kosten voorkomen!  De gemeente vergoedt geen kosten die u maakt als vooraf de gemeente niet gebeld is.  Ook niet als achteraf blijkt dat de verstopping bij de gemeente zit