Kwadendamme

Kwadendamme is een dorp met ongeveer 940 inwoners. Het dorp ligt in een aantrekkelijk landschappelijk gebied. Het is omgeven door vele polders. Maar ook mooie dijken met bomen, welen en plassen. Vooral de 'Zwaakse Weel' is schilderachtig. Vroeger was hier een zeearm, genoemd 'de Zwake'. Dit is alles wat er van overgebleven is.

In de Frisostraat staat de rooms-katholieke kerk. Deze is gebouwd in 1902. De stijl is neogotisch. Deze kerk heeft een bijzonder fraai interieur. De kerktoren is sinds de bouw al vier keer veranderd.
De stoomtrein Goes-Borsele heeft in Kwadendamme een halte aan het buurtschap Langeweegje. In de omgeving kunt u mooie wandelingen maken. Ook kan een bezoek worden gebracht aan vlindertuin Berkenhof.

Geschiedenis

Kwadendamme dankt zijn naam aan een dijk in het Zwakegebied. Deze werd de 'Quaadendam' genoemd. Hij brak regelmatig door. Het dorp Oostende overstroomde in het jaar 1521 en verdween. Een deel van de bevolking kwam naar Kwadendamme. De oudste vermelding van bewoning is van een brouwerij-eigenaar. Hij verliet in 1572 zijn bedrijf en trok met het Geuzenleger mee. Heel lang stonden er alleen wat huisjes verspreid langs dijken en polderwegen. Het werd toen bestuurd vanuit het dorp Hoedekenskerke.

De in 1801 gebouwde katholieke kerk had een aantrekkende werking. Vanaf dat moment groeide de bevolking langzaam. In 1920 had het 'gehucht' Kwadendamme al een aantal kenmerken van een echt dorp. Er waren een school, cafés, winkels en bedrijven. Er was zelfs straatverlichting langs een bestrate dorpsstraat. Bij de tien jaar eerder gehouden volkstelling stonden er 109 huizen met in totaal 530 bewoners.

Dorpshuis

Verenigingsgebouw 'De Burcht'
Johan Frisostraat 3
4434 AC Kwadendamme
tel. (0113)  851100
info@dorpshuiskwadendamme.com

Voorzitter:
Dhr. R. Remijn
Kerkeboomgaardstraat 38
4434 AB Kwadendamme
tel. (0113) 649717

Beheerder:
Sportfondsen Borsele
tel. (0113) 351615
info.destenge@sportfondsen.nl
www.sportfondsenborsele.nl

Dorpsraad

Mw. G.C.A.P. Schrauwen
Johan-Frisostraat 6
4434 AC Kwadendamme
tel: (0113) 644235
e-mail: Gerrys@zeelandnet.nl