Landelijke website ruimtelijke plannen

Website ruimtelijke plannen

Op onderstaande website vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het gebied van ruimtelijke ordening. 

Meer informatie