Landschapspark Borsele

Landschapspark Borsele is hét landschapspark van Zeeland. Dit is het gebied bij uitstek waar u kunt ontspannen in een groene en relaxte omgeving. Hier vindt u vele mooie plekjes die het bezoeken meer dan waard zijn. Wij verrassen u graag met onze unieke omgeving, de vele verschillende dorpskernen en de verhalen over het ontstaan van de polders. In onze regio is het Bevelands dialect nog vaak de voertaal. Al wandelend of fietsend kunt u de schoonheid van Landschapspark Borsele het beste zelf ervaren.

Plan ook eens een dagje uit bij één van onze leuke en interessante dagattracties zoals de Tropical Zoo, de Stoomtrein Goes-Borsele of het Bevrijdingsmuseum. Of kijk op de agenda en bezoek één van de vele evenementen en activiteiten. En wilt u langer dan een dag blijven? Er zijn voldoende verblijfsmogelijkheden. Kijk op  de website van het landschapspark Borsele voor het complete aanbod.

Geschiedenis landschap

Zuid-Beveland bestond in de Middeleeuwen uit meerdere eilanden. Ze waren door stroomgeulen van elkaar gescheiden. Het huidige Nationaal Landschap De Zak van Zuid-Beveland werd doorsneden door het Zwaak of Zwake. Dit was een belangrijke doorgangsroute voor de scheepvaart tussen de steden Middelburg, Veere en Antwerpen.

Aan de kaart van Zuid-Beveland is goed te zien dat het land beetje bij beetje is veroverd op de zee. Soms gebeurde dat door een dam in een kreek te leggen. Soms werd er een dijk aangelegd rond een opwas (een zandige plaat). Met veel vallen en opstaan ontstond het huidige kleinschalige polderlandschap. Bij hoge stormvloeden braken de dijken door en overstroomde het land.
De dijken werden weer gesloten en er ontstonden welen. Dit zijn stroomkolken, vaak te diep om te vullen.

Als dijken gevaar liepen, werd er achter een nieuwe dijk gelegd. Tussen de twee dijken werd de klei weggehaald en zo ontstonden inlagen of karrevelden. Uiteindelijk verdween het grootste deel van de kreken en stroomgeulen en werd omgevormd tot land. Omdat het steeds kleine inpolderingen betrof, is het typische landschap van de Zak van Zuid-Beveland ontstaan.
Tussen Goes en Nisse ligt het oudste gebied: de Poel. Dit is het zogenaamde oudland. Het is in de twaalfde eeuw bedijkt door de monniken van Sint Bavo uit Gent. Van hen is de naam Beveland afkomstig. Ten zuiden en ten westen daar doorheen ligt het besloten dijkenlandschap. Dit is tussen 1200 en 1600 ontstaan door het kleinschalig inpolderen van de toen grote zeearmen Zwake en Slake.
Het zuidelijk en westelijk gedeelte van het gebied bestaat uit grote zogenaamde nieuwlandpolders. Deze zijn ontstaan door bedijkingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Ze zijn ingericht met lange, rechte wegen