Landschapsplan Bosgaardshoek

In 2019 hebben we samen met inwoners en de dorpsraad ideeën en wensen opgehaald, in verband met het nieuwe groenstructuurplan (GSP) van ’s-Heerenhoek. Het gebied rondom het voormalige werkterrein van de Sloeweg is toen genoemd. De wensen waren: de dorpsentree vergroenen, de cultuurhistorische waarden versterken en het landschap beleefbaar maken. Tot slot moet de mogelijkheid benut worden om de wandelmogelijkheden uit te breiden.

Aanleiding

De gemeente kon het voormalige werkterrein kopen van de provincie Zeeland, met de bedoeling om er bos in te planten. Daardoor konden we met dit gebied aan de slag. Het waterschap heeft zich aangesloten bij het projectteam. Het waterschap bezit namelijk percelen in het gebied, en vindt het ook belangrijk om aan vergroening te werken. Onder de naam Landschapsplan Bosgaardshoek is een impressie van het gebied uitgewerkt.

Plattegrond van het landschapsplan bosgaardshoek

Fase 1: herstel van de oude Molendijk

In de jaren ’70 is een deel van de Molendijk afgegraven. Om praktische redenen starten we medio februari 2023 met het herstel van een deel van deze dijk. We doen dit op de percelen van het waterschap en de gemeente. Het gaat om het deel vanaf de Sloeweg tot aan de paardenwei. Wij zijn nog in gesprek met een particuliere grondeigenaar over het laatste deel.

Werkverkeer

We leggen een rijplatenbaan langs de brede watergang aan. Al het werkverkeer gaat direct na de rotonde aan de Heinkenszandseweg het terrein in. Zo garanderen we de bereikbaarheid van alle adressen rondom het werkterrein. Bovendien voorkomen we zo schade aan de woningen. De oude begraafplaats zal gedurende de werkzaamheden gesloten zijn.

Fase 2: realisatie groen

We verwachten in het plantseizoen 2023-2024 te starten met de aanplant van bomen en struiken.

Het beplantingsplan ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Dijk: we willen er een echte Zeeuwse dijk van maken met een dubbele rij populieren.
  • Bos: inheems, gemengd loofhout met gelaagde opbouw zoom-mantel-kern. We houden rekening met voedselaanbod voor vogels en een lange bloeiboog voor insecten.
  • Boomgaard: verschillende fruitrassen appel, peer, kers, pruim. Daarnaast wat speciale soorten zoals walnoot, kweepeer, mispel en moerbei. Rond de boomgaard planten we een windscherm.
  • Spoorlijn: een ondiep wortelende rij van solitaire struiken (i.v.m gastransportleiding)
  • Begraafplaats: alleen achterstallig onderhoud wegwerken, aanvullen van gaten in beplanting.

Waar komt de naam eigenlijk vandaan?

‘Bosgaardshoek’ is een bestaande veldnaam van ’s-Heerenhoek op deze plaats. Heel vroeger had je hier grondeigenaar Wouter Bosschaert, daar komt de naam vandaan. We vonden deze veldnaam heel goed passen bij een landschapsplan.

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Jacob Bouwman, beleidsmedewerker groen. E-mailadres: jpbouwman@borsele.nl of via ons algemene nummer 0113-238383.