Leerlingenvervoer

Alle kinderen in Nederland gaan naar school. Meestal kunnen zij de weg naar school zelfstandig afleggen of worden zij door de ouders gehaald en gebracht. Maar soms gaat dat niet. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld wanneer een kind vanwege een handicap naar een school gaat die verder weg ligt. In sommige van deze gevallen kunt u een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer. De regels hiervoor staan in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Borsele.

Hoe werkt het?

Of u recht heeft op een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming in de reiskosten, hangt onder meer af van de reisafstand, de dichtstbijzijnde toegankelijke school en in enkele gevallen het inkomen. De school moet meer dan zes kilometer van de woning zijn gelegen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen als uw kind wordt doorverwezen naar of is toegelaten op één van de volgende scholen:

  • De speciale school voor basisonderwijs.
  • De school voor speciaal onderwijs.
  • De school voor voortgezet speciaal onderwijs.
  • De basisschool (de dichtstbijzijnde van de geloofsrichting).

Beperkingen

U komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming:

  • Als uw kind een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt en zes kilometer of minder van de school af woont.
  • Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Tenzij er sprake is van een handicap.

Voor een leerling die naar een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs gaat in schooljaar 2022-2023, moet u een eigen bijdrage betalen als uw inkomen over 2020 hoger is dan € 27.900. De eigen bijdrage bedraagt €603,00 per schooljaar, per kind. Dit is niet van toepassing als uw kind een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt. Als uw inkomen over 2020 lager is dan € 27.900 moet van beide ouders/verzorgers een IB60-formulier over het peiljaar 2020 worden overgelegd. De IB60-formulieren kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Als de afstand naar de school twintig kilometer of meer is, moet bij basisscholen ook nog een bijdrage naar draagkracht worden betaald.

Wat moet ik doen?

Vraagt u de tegemoetkoming voor de eerste keer aan? Download dan het aanvraagformulier leerlingenvervoer uit het digitale loket. U moet het aanvraagformulier voor 1 juni van het huidige jaar indienen. Uiterlijk een week voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u het besluit over een eventuele tegemoetkoming.

Als u in het afgelopen schooljaar in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming, ontvangt u in de maand mei van dit jaar automatisch het aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar.

Aanvullende informatie

Bij een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer gaan wij in eerste instantie uit van gebruik van het openbaar vervoer of de fiets. Begeleiding is de verantwoordelijkheid van de ouders. Bij gebruik van het openbaar vervoer  vergoeden wij de kosten voor een abonnement.

Het is ook mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten van het eigen vervoer aan te vragen. Bij de beoordeling van deze tegemoetkoming gaan wij uit van de goedkoopste manier van bekostiging. De tegemoetkoming is dan gebaseerd op de fictieve kosten van het openbaar vervoer. Dit berekenen wij over het af te leggen traject.

Tenslotte bestaat er de mogelijkheid van door ons bekostigd vervoer. Dit zogenaamde aangepaste vervoer kunnen wij toekennen als bijvoorbeeld de structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap van de leerling dit vereist. Bij dit gemeentelijke vervoer per taxibus of besloten busvervoer worden de kinderen of van huis of vanaf een opstapplaats opgehaald en weer teruggebracht.

Meer informatie

Bent u benieuwd of een leerling in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in het kader van leerlingenvervoer? Dan kunt u contact opnemen met Team Leerlingenvervoer via 0113-23 83 83 of leerlingenvervoer@borsele.nl.