Lewedorp

Lewedorp is het jongste dorp van Borsele. Het heeft ruim 1760 inwoners. Het is één van de grotere kernen. Het dorp kwam tot ontwikkeling aan het begin van deze eeuw. Het werd in 1929 genoemd naar Jonkheer Lewe van Nijenstein. Dit was de burgemeester van het naburige dorp 's-Heer Arendskerke. Ook Lewedorp viel onder zijn bestuur.

Er heeft de laatste jaren veel nieuwbouw plaatsgevonden. Het industrieterrein wordt van het dorp gesplitst door de snelweg A58. Deze weg is ook de gemeentegrens met de gemeente Goes.
In de nabijheid van Lewedorp ligt het recreatiegebied 'De Piet'. Dit is aan het Veerse Meer op het grondgebied van Goes en Arnemuiden. Ook het vliegveld 'Midden-Zeeland' is dichtbij.

Geschiedenis

De geschiedenis van Lewedorp als dorp begint pas na 1920. Voor die tijd stond de kleine opeenhoping van woningen bekend als het gehucht Noord-Kraaijert. Het was genoemd naar de gelijknamige halteplaats aan de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen. Het gebied bestond uit een aantal uitgestrekte en betrekkelijk dunbevolkte polders. Het hoorde van oudsher bij de gemeente 's-Heer Arendskerke. De ontwikkeling van Lewedorp werd sterk aangemoedigd door burgemeester Jhr. U.E. Lewe van Nijenstein. Lewedorp is het jongste dorp van onze gemeente.

De geschiedenis van de Kraaijert gaat verder terug dan die van het dorp. In de zomer van 1547 werd als eerste de Oude Kraaijertpolder bedijkt. De rest van de polders volgde in de loop van de eeuwen. De laatste twee werden pas na de Tweede Wereldoorlog ingepolderd. Dit waren de Quarlespolder en de Sloepolder. De aanleg van de Sloedam en de spoorlijn speelden een grote rol in de geschiedenis van dit gebied. Maar ook de militaire betekenis van het Sloe is nauw verweven met de geschiedenis van Lewedorp. Niet alleen tijdens de Napoleontische periode, maar ook tijdens de meidagen van 1940 en bij de bevrijding in 1944.

Dorpshuis

Dorpshuis De Zandlôôper
Zandkreekstraat 33
4456 AL Lewedorp
tel. (0113) 612892

Beheerder:

Wim de Kok
Postweg 50
4456 AC Lewedorp
Tel.: 06 51350027

Website: www.dorpshuisdezandlooper.nl
E-mail: info@dorpshuisdezandlooper.nl

Dorpsraad

Voorzitter: 
Dhr. A.E.M.M. Lijmbach

Secretariaat:
A.M. Rooze-De Keiser
Damstraat 23
4456 AV Lewedorp
e-mail: drlewedorp@zeelandnet.nl