Lijst van waardevolle bomen

Wij hebben op 12 maart 2013 de ‘Lijst van waardevolle bomen 2012’ vastgesteld. Deze lijst heeft een looptijd van tien jaar. Bij de lijst hoort een motivering voor het aanwijzen van waardevolle bomen. Wij hebben beoordelingscriteria vastgesteld met een bijbehorend waarderingssysteem. 

Kapverbod

Het kapverbod voor bomen geldt sinds 1 juni 2013 alleen nog voor bomen in de registratie van waardevolle bomen 2012. Alleen voor het kappen van bomen op de lijst moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De beplantingen op waardevolle dijken en in natuurgebieden genieten daarnaast bescherming in het bestemmingsplan Borsels Buiten.

Belang van waardevolle bomen

Met de bescherming van waardevolle bomen is een maatschappelijk belang gediend. Waardevolle bomen hebben een landschappelijke, cultuur(historische)-, ecologische-, monumentale- en/of belevingswaarde. Waardevolle bomen zijn vaak van hoge(re) leeftijd. 

Omgevingsvergunning

Een vergunningsaanvraag voor het kappen van een waardevolle boom kunnen wij weigeren of (onder voorwaarden) verlenen. Als de handhaving of inpassing van een waardevolle boom bij een ruimtelijke ingreep niet haalbaar is, laten wij onderzoeken of het verplanten mogelijk is. Aan een vergunning kunnen wij het voorschrift verbinden dat binnen een bepaalde termijn moet worden herplant.
Als u een waardevolle boom wilt verwijderen, moet u digitaal of schriftelijk een omgevingsvergunning aanvragen. U heeft te maken met de  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In totaal 26 oude vergunningen behandelen wij als één vergunning. Wij raden u aan om van tevoren contact met ons op te nemen voor advies. Zo vraagt u op de snelste manier de juiste omgevingsvergunning aan.

De omgevingsvergunning vraagt u aan via internet www.omgevingsloket.nl. U levert alle informatie met bijlagen aan. Bedrijven moeten de aanvraag digitaal doen. Inwoners kunnen de aanvraag ook schriftelijk doen. Hiervoor moeten zij het standaardformulier van het omgevingsloket gebruiken.

Geografische kaart met alle waardevolle bomen.

U kunt gebruik maken van de geografische kaart waarop alle waardevolle bomen van de gemeente Borsele aangegeven zijn, inclusief adresgegevens en foto's.

Meer informatie

Voor  meer informatie over de lijst van waardevolle bomen 2012 of de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de gemeente Borsele (0113 238383 of info@borsele.nl. Landelijke informatie over de omgevingsvergunning vindt u op  http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsvergunning.