Maakt jouw idee kans op Europese subsidie?

Regionale en lokale initiatieven die de leefbaarheid in Zeeland vergroten en de duurzaamheid en economie versterken, komen in aanmerking voor Europese subsidie. Het is vanaf vandaag mogelijk om een een subsidieaanvraag in te dienen. Er is ruim 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze initiatieven.

Samen werken we aan een fijn leefklimaat in onze provincie. Goede ideeën die hieraan bijdragen of aansluiten bij een of meer van de thema's uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER. 

Heb jij een goed projectidee? Kijk dan op www.zeeland.nl/leader  of ook jouw initiatief in aanmerking komt voor de LEADER- subsidie. Hier vind je ook de projecten die zijn goedgekeurd in de vorige periode 2014-2022. 

Contactpersoon

Neem voor meer informatie contact op met de LEADER-contactpersoon Anne Schreurs: 06-25726519 of NSP@zeeland.nl 

De openstelling van de LEADER-subsidie loopt van 2 april 2024 tot en met 1 april 2025.