Mantelzorg

Mantelzorg

Veel mensen zorgen voor een naaste. Zij zien zichzelf niet als mantelzorgers. Maar ze zijn het wel. Juist daarom omschrijven we wat een "mantelzorger" is.

De mantelzorger

De mantelzorger is iemand - geen zorgprofessional of vrijwilliger - die langdurig en onbetaald zorg verleent. Dat kan zorg zijn aan een chronisch zieke, hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Vaak is de zorg kortdurend maar bij een chronische ziekte of in geval van een beperking kan de zorg van lange(re) duur zijn.

Mantelzorgondersteuning

In Borsele ondersteunt het VrijwilligersHuis de mantelzorgers en hun partners. Zo bieden wij mantelzorgers zoveel mogelijk handvatten waardoor zij zo goed mogelijk voor hun naaste kunnen zorgen. Daarnaast tonen wij op verschillende manieren waardering voor mantelzorgers in Borsele. Denk daarbij aan de Dag van de Mantelzorg. 

Registreer uzelf als mantelzorger; dan weten wij wie u bent

Zorg dat u als mantelzorger geregistreerd bent. Wij informeren u over belangrijke zaken voor mantelzorgers zoals cursussen, evenementen en activiteiten. U kunt zelf aangeven aan welke informatie u behoefte hebt. Daarnaast kunt u zelf altijd bij ons terecht met vragen of voor een luisterend oor. Wij vinden het fijn om te weten hoeveel mantelzorgers er in de gemeente Borsele actief zijn. Zo kunnen wij ons aanbod afstemmen op het aantal mantelzorgers en hun behoeftes.

Registreer u op de website van het VrijwilligersHuis. Hier vindt u ook meer informatie. 

Telefonisch is het VrijwilligersHuis te bereiken via: (0113) 311999.