Melding aan centraal stembureau Tweede Kamerverkiezingen

Vermoedt u dat er een fout zit in de processen-verbaal van de stembureaus of van het gemeentelijk stembureau? Hier leest u hoe een melding kunt doen.

Meldingen kunnen vanaf donderdag 23 november 12 uur tot woensdag 29 november 2023, 10.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

U kunt een melding doen via de website van de Kiesraad: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/uitslagen/melding-aan-centraal-stembureau.