Melding overlast risicovolle bedrijven

Melding overlast risicovolle bedrijven

Borsele kent drie zogenaamde risicovolle bedrijven die onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo 2015) vallen. Dit zijn Vopak Terminal Vlissingen, Verbrugge Scaldia Terminal en Zeeland Refinery. Milieuoverlast van of een incident bij deze bedrijven kunt u melden via 0888 333 555 of op de website van DCMR.  

24 risicovolle bedrijven in Zeeland

In Zeeland zijn 24 risicovolle bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Voor deze bedrijven gelden de regels van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) en/of zij vallen onder de Richtlijn industriële emissies categorie 4 (chemische industrie). Zij worden daar jaarlijks op gecontroleerd.

De DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) in Schiedam is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieuwetgeving van deze risicovolle bedrijven in Zeeland. DCMR is hiervoor gemandateerd door de provincie Zeeland. De provincie Zeeland is het bevoegd gezag.

In Zeeland bevinden de Brzo- en RIE4-bedrijven zich in de volgende gemeenten:

Borsele

Vopak Terminal Vlissingen / Verbrugge Scaldia Terminal / Zeeland Refinery

Goes

BISON international

Hulst

Transportbedrijf Tieleman

Middelburg

Eastman Chemical Middelburg

Terneuzen

Air Liquide / Cargill / Dow Benelux / ICL IP / Feralco Nederland (RIE4) / Indaver IWS / Maschem  / Oil Tanking Terneuzen / Rosier Nederland  / Terneuzen Powder Technologie / Vlaeynatie / Yara Sluiskil

Vlissingen

Arkema Vlissingen / Invista Polyester (RIE4) / Van Citters Beheer / Vesta Terminal Flushing

Controles

De controles bij deze bedrijven worden uitgevoerd door een team van gespecialiseerde inspecteurs van DCMR, Veiligheidsregio Zeeland, Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (de voormalige arbeidsinspectie) en Rijkswaterstaat. Samenvattingen van deze Brzo-inspecties kunt u vinden op de website van BRZO+. In de samenvattingen staat wat er bij het bedrijf gecontroleerd is en wat de resultaten zijn. Op de website van BRZO+ staat ook informatie over het Brzo, welke inspectiediensten samenwerken en welke bedrijven hieronder vallen.

Vragen?

Voor vragen over deze bedrijven kunt u contact opnemen met DCMR op telefoonnummer 010 246 80 00. Milieuoverlast van of een incident bij deze bedrijven kunt u melden via 0888 333 555 of op de website.