Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Algemeen

Huurt u in de particuliere sector een woon- of verblijfsruimte en komt u ongewenst verhuurgedrag tegen? Er is nu een meldpunt bij de gemeente om hiervan melding te maken. Bij een melding kan de gemeente aan de hand van de Wet Goed Verhuurderschap kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen een verhuurder of verhuurbemiddelaar die ongewenst verhuurgedrag vertoont.

Wat is ongewenst verhuurgedrag?

Waar moet u aan denken bij ongewenst verhuurgedrag?

 • U vermoedt dat u door een verhuurder steeds opnieuw wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Zie brochure Discriminatie op de woningmarkt van de Rijksoverheid (PDF, 267 kB).
 • U wordt ge├»ntimideerd door uw verhuurder. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 • Uw verhuurder de huurovereenkomst niet schriftelijk vast wil leggen.
 • Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op:
  • uw rechten en plichten
  • duidelijke afspraken over een eventuele borg
  • de regels over de servicekosten
  • de contactgegevens van de beheerder
  • op de contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders
 • Uw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg.
 • Uw verhuurder betaalt de borg niet binnen 2 weken nadat u uit de woning bent vertrokken terug. 
 • Uw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag. Bijvoorbeeld bemiddelingskosten. 
 • Uw verhuurder geeft geen specificatie van de servicekosten. Dat moet een verhuurder doen voordat u het huurcontract tekent. Uw verhuurder moet ook een jaarlijkse afrekening geven van de servicekosten.
 • De servicekosten moeten redelijk zijn en in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als u denkt dat de servicekosten te hoog zijn kunt u dit melden en kan de gemeente voor u nakijken of de kosten redelijk zijn.

Wat doet de gemeente bij een melding?

Bij een melding kan de gemeente aan de hand van de Wet Goed Verhuurderschap kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen een verhuurder en verhuurbemiddelaar die ongewenst verhuurgedrag vertoont. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten.

Let op: klachten over ongewenst verhuurgedrag bij sociale huurwoningen meldt u bij Beveland Wonen.