Meldpunt Wvggz

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Een ernstig psychisch probleem, een psychiatrische stoornis of een verslaving kan ertoe leiden dat iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is. Als deze persoon hulp weigert kan verplichte zorg nodig zijn. De verplichte zorg kan zowel voor jeugdigen als volwassenen van toepassing zijn en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Een zorgmachtiging is bedoeld om verplichte zorg te kunnen bieden over langere tijd: van 6 tot 24 maanden. De machtiging kan worden aangevraagd door zorgverleners, de politie of de gemeente.

Als u vindt dat iemand verplichte zorg nodig heeft dan kunt u een melding bij het Zeeuws meldpunt Wvggz doen.
U kunt een melding doen in de volgende situatie:

  • U maakt zich zorgen over iemand in uw omgeving. Deze heeft een ernstig psychisch probleem, een psychiatrische stoornis of verslaving.
  • Het gaat volgens u niet goed in zorg rond uw naaste: er is nog geen zorg of die zorg is niet voldoende.
  • U ziet of vreest dat het ernstig misgaat en vindt dat er moet worden ingegrepen, of de ander dat nu wil of niet.

Zeeuws Meldpunt Wvggz

De Zeeuwse gemeenten hebben het Meldpunt Wvggz ondergebracht in het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Het Meldpunt Wvggz werkt hierin samen met diverse deskundigen en indien mogelijk met de betrokkene zelf, diens familie en essentiële naasten.

Een melding doen?

Als u een melding wilt doen, kan dit via het formulier op de website van Veiligheidshuis Zeeland. Na melding wordt er tijdens de kantoortijden contact met u opgenomen door het Meldpunt Wvggz. Uiteraard kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente, zoals de huisarts, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Daarnaast zijn er diverse familie- en cliëntorganisaties die ondersteunend kunnen zijn, waaronder het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon.

Contactgegevens Meldpunt Wvggz Zeeland

E-mail: meldpuntwvggz@veiligheidshuiszeeland.nl
Telefoon: (0118) 42 04 11.
Als er sprake is van een acute crisissituatie: bel alarmnummer 112