Missie, visie en kernwaarden

Onze missie en visie geven betekenis aan de identiteit van onze organisatie.
Deze bepalen welke richting we ons op willen bewegen.

Missie 

Onze missie is: “wij werken samen vanuit openheid en blijven in beweging voor en met onze inwoners”. Hierbij bedoelen we naast onze inwoners ook de ondernemers en maatschappelijke organisaties waarmee we samen werken
 

Visie

Vanuit onze nieuwe missie hebben we onze visie onder woorden gebracht. Onze visie vertelt op welke gebieden wij ons willen verbeteren. Wij willen in onze fitte en toekomstbestendige organisatie:

  • ontwikkelingen, kennis en kunde beter delen en ontsluiten;
  • inwoners beter betrekken;
  • een veiligere werkomgeving creëren;
  • het verandervermogen vergroten;
  • ons meer richten op organisatie als geheel (integraliteit);
  • bewuster omgaan met elkaar en transparantie bevorderen;
  • op samenwerking gericht gedrag vergroten;
  • duidelijker aangeven wat wel en wat niet kan (prioriteren)
  • meer inzetten op ontwikkeling vaardigheden;
  • efficiënter werken.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn de basis van de manier waarop wij met elkaar omgaan. Ze geven aan hoe wij behandeld willen worden en hoe wij anderen behandelen. Dit helpt ons om elke dag met een glimlach naar ons werk te komen en onze dienstverlening op een hoog niveau te houden. 

Verantwoordelijk

We krijgen kansen om ons te ontwikkelen en we pakken proactief onze rol. We spreken elkaar aan. We krijgen vrijheid en verantwoordelijkheid in en voor ons werk

Denken en doen

Samen bundelen we onze krachten, waarbij we denken en doen met elkaar verbinden. Bij nieuwe ontwikkelingen of opgaven wegen we af of dit helpt om ons gezamenlijke doel te bereiken.

Energiek

We zijn creatief, flexibel en zetten ons in voor onze inwoners. Werken bij Borsele geeft ons energie, we zijn trots op onze Borsele identiteit en we vertellen hier graag over.

Vertrouwen

We werken op een eerlijke, informele en sociale manier samen. Dit is de basis voor ons wederzijds vertrouwen en respect.
 

Foto kernwaarden