Mkb-ondernemers krijgen vanaf 1 oktober 2021 steun bij verduurzaming

Energiebespaarplicht

Mkb-ondernemers met een energieverbruik hoger dan 50.000 kWh en meer dan 25.000 m3 aardgas zijn wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te treffen en dit te melden bij de gemeente of Omgevingsdienst. Mkb-ondernemers met een energieverbruik dat minder is dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas vallen niet onder de Energiebesparingsplicht.

De subsidie

Voor ondernemers die niet onder de Energiebespaarplicht vallen, is subsidie beschikbaar voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Isolatie? Zonnepanelen? Zonneboilers? Een warmtepomp? Of een combinatie? En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur of elektrische bedrijfswagens.

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de mkb-ondernemer.

Aanvragen subsidie

Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar.

De regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor de utiliteitsbouw). Hiermee dragen deze ministeries bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) | RVO.nl | Rijksdienst