'Niet alles is rest': voorlichting en toezicht afvalscheiding

Maak van afval weer grondstof! Verminder dus het restafval. Dat is het doel van de campagne ‘Niet alles is rest’ die wij in 2022 zijn gestart. Eerst met één route, daarna geleidelijke uitbreiding met meer routes. Om het restafval te verminderen zetten wij in op meer voorlichting en toezicht op het aanbieden van afval. Alle inwoners hebben inmiddels informatie ontvangen via een brief en een folder. Heeft u de informatiefolder gemist? U kunt deze aanvragen via ons mailadres: nietallesisrest@borsele.nl.

Afvalcoach

Onze afvalcoach is allereerst een aanspreekpunt voor onze inwoners. Wat hoort in welke container thuis? Wat brengt u naar de milieustraat? Waarom hoort bepaald afval juist wel of niet in de groene of grijze container?

Onze afvalcoach controleert de containers voordat deze geleegd worden. Zit er afval in dat er niet in thuishoort, dan hangt hij een gele of rode instructiekaart aan de container. Bij een gele kaart wordt nog wel geleegd, bij een rode niet. Daar zit dan afval in wat absoluut niet in de container thuishoort. 

Verwerking persoonsgegevens bij controles

Als we foutief aangeboden afvalstoffen aantreffen en u een gele of rode kaart aantreft bij uw container, registreren wij de gegevens in een beveiligde applicatie. Bij een rode kaart maakt de afvalcoach ook een foto van het foutief aangeboden afval. Deze gegevens, inclusief de foto, bewaren wij één jaar in de beveiligde applicatie. 
Meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy vindt u op www.borsele.nl/privacy.

Duurzaamheid

We doen dit enerzijds omdat er nog steeds ruim 100 kilo per inwoner per jaar te veel restafval wordt aangeboden, anderzijds uit duurzaamheidsoogpunt: veel van wat in het restafval belandt kan nog gerecycled worden of een tweede leven krijgen via de kringloop of textielcontainer bijvoorbeeld.

 

 

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@borsele.nl.